Silaža

Sa njiva u okolini farme obezbjeđuje se kabasta stočna hrana-silaža i sjenaža. Kvalitetno spremljena silaža pomješana zajedno sa koncentrovanim djelom obroka, formira balansiran obrok koji obezbjeđuje visoku produktivnost krava u proizvodnji mlijeka. Silaža  se koristi i u tovu junadi.