O nama

Preduzeće “MMB-INEXCOOP” d.o.o. Šamac je osnovano 1993. godine. Djelatnost preduzeća je proizvodnja gotove hrane za životinje (stočne hrane) i prodaja komponenti za proizvodnju stočne hrane. U sastavu preduzeća je i farma goveda sa proizvodnjom mlijeka, uzgojem i proizvodnjom steonih junica i tovom junadi. Za kvalitet stočne hrane nagrađivani smo na Novosadskom poljopivrednom sajmu. Osvojili smo više zlatnih medalja za pojedine proizvode i veliki šampionski pehar za visok kvalitet sveukupnog asortimana proizvoda stočne hrane. Visok kvalitet proizvoda obezbjeđujemo stalnim kontrolama i analiziranjem komponenti i proizvoda u ovlaštenim laboratorijama. Bezbjednost proizvoda i komponenti obezbjedili smo implementacijom i certifikovanjem stanadarda ISO 22000. U pogonu za proizvodnju stočne hrane, instaliran je i ekstruder. Ekstruder koristimo za proizvodnju punomasne ekstrudirane soje-sojinog griza. Po potrebi se ekstrudiraju pojedine komponente, kao i gotova hrana, čime se povećava kvalitet i iskoristivost ekstrudiranih proizvoda.