GJ-12    POTPUNA KRMNA SMJESA ZA TOV JUNAD PREKO 350 KG
SIROVINSKI SASTAV:

žitarice, sačme uljarica, sporedni proizvodi mlinske industrije, lucerkino brašno, stočni kvasac, stočna so, stočna kreda, monokalcijum fosfat, mineralno vitaminski dodatak.

HEMIJSKI SASTAV:

Protein min. 12%; Vlaga max. 13,5%; Celuloza max. 10%; Pepeo max. 10%; Kalcijum 0,9-,1,1%; Fosfor 0,6-0,8%, Natrijum 0,2-0,3%.

U 1 kg SMJESE DODANO JE:

Vitamin A 13000 IJ; Vitamin D3 4000 IJ; Vitamin E 130 mg; Mangan 51,84 mg; Magnezijum 84 mg; Cink 242 mg; Bakar 13 mg; Jod 2,8 mg; Selen 0,26 mg.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Potpuna krmna smjesa za tov junadi preko 350 kg težine.

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mjestu!

Veterinarski broj: BA SH-3-036

Kontrolu kvaliteta vrši:

Poljoprivredni institut Banja Luka i

Veterinarski zavod “Teolab” Bijeljina